Etablering og organisering

Vi har kunnskap og bred erfaring.

Ved etablering av en virksomhet vil det ofte oppstå flere spørsmål.

  • Hvilken selskapsform er den riktige eller den mest optimale ut fra den driften virksomheten skal ha?

  • Hvilket eier- og ansvarsforhold skal man ha?

  • Skal virksomhetens årsregnskap offentliggjøres?

  • Hvordan vil virksomheten og eier bli beskattet?

  • m.m

De mest kjente selskapsformene vi har er ansvarlig (eksempelvis enkeltpersonforetak) og uansvarlige selskaper (eksempelvis aksjeselskaper). Ved en eventuell seinere overdragelse av selskapet til nye eiere, eller en avvikling, vil også selskapsform ha betydning, slik at valget ved etablering bør om mulig også ta hensyn til en slik fremtidig situasjon.

I drift skal virksomheten styres og ledes på en god måte, og da trengs det en optimal organisering, med riktige personer og gode rutiner på plass. Dette er svært viktig for å få til en god og effektiv drift, som kan bidra til at virksomheten når sine mål.

Vi har kunnskap og bred erfaring på disse områdene, som vi tror vil komme deg til nytte.