Rådgivning

Av og til er det vanskelig å ta de riktige beslutningene. Vi vil gjerne være din diskusjonspartner.

Vi kan blant annet bistå deg innen

  • Strategi, styrearbeid og ledelse
  • Regnskap, økonomi og budsjettering
  • Skatt og avgift
  • Personal og rekruttering
  • Driftsrelaterte problemstillinger
  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Generasjonsskifter
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Kvalitetssikring og risikostyring